کرسی علمی ترویجی (نقد کتاب) روان شناسی تحول دینداری با حضور مؤلف کتاب و ناقد، برگزار شد.

نویسنده مجتبی میری
1397/12/16 11:43

آمار
بازدید 43

در ابتدای جلسه حجت الاسلام دکتر محمود نوذری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مؤلف کتاب «روان شناسی تحول دینداری» در زمان ابتدایی این جلسه به طرح و ارائه بحث خود پرداخت. به گفته وی در این کتاب موضوع «تحول دینداری» را در قالب پنج بخش و سیزده فصل بررسی کردیم. بخش اول کتاب، به گزارش و نقد رویکرد شناختی ـ ساختاری تحول دینداری اختصاص یافته و نظریه های گلدمن، الکایند، فولر و اسر وگماندر آورده شده است. بخش دوم به گزارش و نقد رویکرد احساسی و انگیزشی تحول دینداری و بخش سوم، به گزارش و نقد مطالعات اجتماعی تحول دینداری می پردازد. در بخش چهارم، به بررسی تجارب عالمان و معتقدان مسیحی در مسیحی سازی نظریه های تحول دینداری و نقد آن ها پرداخته شده است. بخش پنجم به بررسی وضعیت پژوهش و نظریه پردازی در ایران و نقد آن ها می پردازد.

کرسی علمی ترویجی (نقد کتاب) روان شناسی تحول دینداری با حضور مؤلف کتاب و ناقد، برگزار شد.

در ابتدای جلسه حجت الاسلام دکتر محمود نوذری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مؤلف کتاب «روان شناسی تحول دینداری» در زمان ابتدایی این جلسه به طرح و ارائه بحث خود پرداخت.
به گفته وی در این کتاب موضوع «تحول دینداری» را در قالب پنج بخش و سیزده فصل بررسی کردیم. بخش اول کتاب، به گزارش و نقد رویکرد شناختی ـ ساختاری تحول دینداری اختصاص یافته و نظریه های گلدمن، الکایند، فولر و اسر وگماندر آورده شده است. بخش دوم به گزارش و نقد رویکرد احساسی و انگیزشی تحول دینداری و بخش سوم، به گزارش و نقد مطالعات اجتماعی تحول دینداری می پردازد. در بخش چهارم، به بررسی تجارب عالمان و معتقدان مسیحی در مسیحی سازی نظریه های تحول دینداری و نقد آن ها پرداخته شده است. بخش پنجم به بررسی وضعیت پژوهش و نظریه پردازی در ایران و نقد آن ها می پردازد.
 
سپس به دعوت دبیر جلسه، ناقد محترم جناب آقای حجت الاسلام دکتر نارویی، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) به نقد مطالب ارائه شده توسط دکتر نوذری پرداخت. وی ابتدا به نقاط قوت کار از جمله: پرداختن به تحول دینداری، جمع آوری بیشتر نظریه های مطرح، عدم اکتفا به ارائه نظریه ها بلکه بررسی و نقد آنها، پرداختن به کارهای انجام شده در ایران، ارائه راهکارهایی برای پیشرفت دینداری و منابع خوب و قابل قبول، اشاره کرد.
 
ناقد جلسه، سپس به بخشی از ایرادات کار اشاره کرد. ایراداتی مانند نحوه نگارش و عبارت پردازی در بخشهایی از کتاب، که بعضی وقتها فهم مراد نویسنده را دشوار می کند. نحوه گزینش برابرنهاد ها و عبارت پردازی ها هم در مواردی قابل نقد است. همچنین در برخی عبارت پردازی ها ناهماهنگی دیده می شود.  دکتر نارویی سپس به نادرستی برخی مباحث محتوایی (به عنوان نمونه مطلب ارائه شده در خصوص شیطان، و مطلبی در مورد ایمان) اشاره کرد.
 
 
مؤلف کتاب، ضمن پذیرش ایراد در برخی عبارت پردازی ها به وجود برخی اشکالات فراگیر در جامعه علمی اشاره کردند و در خصوص برخی نکات اشاره شده توسط دکتر نارویی پاسخ دادند.
 
سپس هر دو سخنران جلسه به پرسشهای مطرح شده از سوی حاضرین در جلسه پاسخ دادند.
 


رویدادهای دبیرخانه و انجمن‌های علمی حوزه

نشست ها و همایش‌ها، اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها، سفرها و تفاهم نامه‌ها، محصولات و منشورات

اخبار دبیرخانه انجمن های علمی حوزه آخرین اخبار
وب سایت انجمن ها مشاهده همه
با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
300551247
025 32905759 | 02532906757
Copyright © 2010 - 2019 anjomanhawzah.ir
در راستاي اجراي مصوبه 528 مورخ 25/12/85 شوراي عالي حوزه، مبني بر لزوم اصل وجود انجمن‌هاي علمي در حوزه علميه و وظايف مصرح در سياست‌هاي پژوهشي سال 83 مركز مديريت ابلاغ از شوراي عالي (مصوبه 428 مورخ 4/11/82) و بند 15 سياست‌هاي اجرايي معاونت پژوهشي حوزه و به منظور تشكيل، توسعه و حمايت از انجمن‌هاي علمي حوزوي، دبيرخانه انجمن‌هاي علمي تشكيل مي‌گردد. مأموریت اصلی این دبیرخانه زمینه‌سازی و اقدام برای تأسیس، تقویت و توسعه انجمن‌های علمی حوزه است. در حال حاضر نزدیک ۲۰ انجمن علمی اطلاعات خود را در این دبیرخانه به ثبت رسانده‌اند. بنابراین، کاربران می‌توانند به اطلاعاتی شامل معرفی انجمن، ساختار، اطلاعات تماس آنها، وظایف و فعالیت‌ها، و غیره دسترسی داشته باشند.
دبیرخانه انجمن های علمی
مرکز مدیریت حوزه های علمیه