گسترش همکاریهای مشترک انجمنهای علمی حوزه با مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی

در جلسه کارگروه مشترک مورد تأکید قرار گرفت

.

در جلسه کارگروه مشترک مورد تأکید قرار گرفت

گسترش همکاریهای مشترک انجمنهای علمی حوزه با مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی

 

اولین جلسه کارگروه مشترک مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و انجمنهای علمی حوزه در روز یکشنبه مورخ   98/06/31 تشکیل شد.

در اولین جلسه مشترک کارشناسان دو مرکز که در حضور دبیر انجمنهای علمی حوزه تشکیل شد، زمینههای همکاری مشترک مورد بررسی و تبیین قرار گرفت و ده محور همکاری تعیین و تأیید شد. حجتالاسلام والمسلمین هاجری دبیر انجمنهای علمی در این جلسه، مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در قم را یکی از ارکان راهبردی اما ناشناخته نظام برای تحقق اسلامیّت نظام دانست و اظهار داشت: اسلامیّت نظام، از اسلامیّت قوانین آغاز میشود و یکی از مراکز راهبردی برای تضمین اسلامیت قوانین و تطابق آنها با نظام سیاسی وحیانی، مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی است. گمنامی این مرکز و عدم توجه اساسی به جایگاه راهبردی آن، به اصل ماجرا و جایگاه ثبوتی و رسالت تاریخی مسؤولان و پژوهشگران لطمهای نمی­زند و از آن نمی­کاهد.

دبیر انجمن­های علمی حوزه، در ادامه ضمن اشاره به پیشینه و گستره ظرفیت­های انجمن­های علمی حوزه اظهار داشت: در گام اول، حداقل ده محور همکاری مشترک بین دو مجموعه وجود دارد: طرح­های پژوهشی مشترک، اندیشه­ورزی، برگزاری نشست­های تخصصی، تدوین متون و منشورات تخصصی، مطالعات پیشینی و پیمایشی قوانین، مطالعات پسینی و اثرسنجی قوانین، نیازشناسی قوانین کشور، برگزاری کارگاه آموزشی حضوری و مجازی، مطالعات زمینه­ای برای طراحی برنامه­های تحقق و اجرای نهادینه قوانین مصوب.

کارشناسان اعزامی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این جلسه ضمن تبیین گستره فعالیت­های مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، خواستار همکاری­های مشترک در همه زمینه­های موجود شدند.

در پایان جلسه مقرر شد کارگروه کارشناسی مشترک، برنامه­های اجرایی را برای تحقق محورهای ده­گانه همکاری طراحی و پس از بحث و بررسی جهت تأیید و اجرا، به روؤسای دو مرکز پیشنهاد نمایند.


رویدادهای دبیرخانه و انجمن‌های علمی حوزه

نشست ها و همایش‌ها، اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها، سفرها و تفاهم نامه‌ها، محصولات و منشورات

وب سایت انجمن ها مشاهده همه
با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
300551247
025 32905759 | 02532906757
Copyright © 2010 - 2019 anjomanhawzah.ir
در راستاي اجراي مصوبه 528 مورخ 25/12/85 شوراي عالي حوزه، مبني بر لزوم اصل وجود انجمن‌هاي علمي در حوزه علميه و وظايف مصرح در سياست‌هاي پژوهشي سال 83 مركز مديريت ابلاغ از شوراي عالي (مصوبه 428 مورخ 4/11/82) و بند 15 سياست‌هاي اجرايي معاونت پژوهشي حوزه و به منظور تشكيل، توسعه و حمايت از انجمن‌هاي علمي حوزوي، دبيرخانه انجمن‌هاي علمي تشكيل مي‌گردد. مأموریت اصلی این دبیرخانه زمینه‌سازی و اقدام برای تأسیس، تقویت و توسعه انجمن‌های علمی حوزه است. در حال حاضر نزدیک ۲۰ انجمن علمی اطلاعات خود را در این دبیرخانه به ثبت رسانده‌اند. بنابراین، کاربران می‌توانند به اطلاعاتی شامل معرفی انجمن، ساختار، اطلاعات تماس آنها، وظایف و فعالیت‌ها، و غیره دسترسی داشته باشند.
دبیرخانه انجمن های علمی
مرکز مدیریت حوزه های علمیه