گزارش تصویری

افتتاح نمایشگاه تخصصی-دایمی ویژه آثار برگزیده و برتر علوم انسانی-اسلامی