گزارش تصویری

هفته اول از سلسله نشست های گفتمان علمی انقلاب اسلامی در فیضیه