دبیرخانه انجمن های علمی حوزه
 • انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه
  1398/08/22
 • انجمن علمي مدیریت اسلامی
  1398/08/22
 • انجمن علمي کلام اسلامی
  1398/08/21
 • انجمن علمي معرفت شناسی
  1398/08/21
 • انجمن مطالعات سیاسی حوزه
  1398/08/20
 • انجمن قرآن پژوهی
  1398/08/20
 • انجمن علمي فقه و حقوق اسلامی
  1398/08/19
 • انجمن علمي حديث حوزه
  1398/08/19
 • انجمن علمي ارتباطات و تبلیغ حوزه
  1398/08/16
 • انجمن علمي مهدویت حوزه
  1398/08/16
 • انجمن علمی ترجمه و زبان های خارجی حوزه علمیه
  1398/08/14
 • انجمن علمی اخلاق اسلامی
  1398/08/14
 • انجمن علمي روانشناسی اسلامی
  1398/08/12
 • انجمن علمي تعلیم و تربیت اسلامي
  1398/08/12
 • انجمن تاريخ‌پژوهان
  1398/08/11
 • انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
  1398/08/11
 • انجمن علمي اصول فقه
  1398/08/09
 • انجمن علمي ادبیات و هنر اسلامی
  1398/08/09
 • انجمن علمي اديان و مذاهب
  1398/08/08
 • با ما در ارتباط باشید ، منتظر نظرات شما هستیم.
  300551247
  025 32905759 | 02532906757